ZABURZENIA A METODA MONTESSORI

W książce pt: "Edukacja w systemie Marii Montessori- wychowaniem do wartości" w rozdziale napisanym przez Elżbietę Zabiegaj znalazłam tabelę z zaburzeniami rozwojowymi oraz propozycjami ich rozwiązywania przy pomocy pedagogiki Montessori.
Czyli również dzieci z różnymi deficytami mogą a nawet powinny korzystać z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą ta wspaniała metoda.


RODZAJ ZABURZENIA
ROZWIĄZANIE MONTESSORIAŃSKIE
Zaburzenia motywacji
*wolny wybór czasu i miejsca pracy
*atrakcyjne materiały
*indywidualna praca dostosowana do potrzeb dziecka
*stymulacja emocjonalna
*grupy mieszane wiekowo
Zaburzenia koncentracji
*nauczyciel nie przeszkadza dziecku w pracy
*unikanie zbędnych słownych instrukcji
*dyscyplina
*tylko jeden egzemplarz pomocy
*orientacja kolorystyczna
*zmniejszenie ilości bodźców
*lekcje ciszy
*możliwość powtórzeń
*polaryzacja uwagi
Zaburzenia procesów hamowania i pobudzania
*kontakt wzrokowy
*polisensoryczna stymulacja
*lekcje ciszy
*chodzenie po linii
*kontrola błędów
*własna emocjonalna reakcja dziecka po dobrze wykonanym ćwiczeniu
Zaburzenia motoryki dużej
*ćwiczenia praktycznego życia: chodzenie, siadanie, przenoszenia
*chodzenie po linii
Zaburzenia motoryki małej
*wszystkie ćwiczenia praktycznego życia
*materiał sensoryczny
*metalowe figury
*perły
Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji w schemacie ciała i w otoczeniu
*sortowanie, tajemnicze woreczki
*ćwiczenia praktycznego życia
*swobodne poruszanie się
*stałe położenie materiałów w sali zajęć
*kostki logiczne, mapy puzzlowe
Zaburzenia sensorycznej integracji (dotyk, ruch i pozycja ciała)
*ćwiczenia dotykowe
*swobodny ruch
*chodzenie po linii
*ćwiczenia słowne powiązane z ruchem
Zaburzenia percepcji słuchowej
*rozpoznawanie krótkich dźwięków
*rozpoznawanie współwystępujących dźwięków
*różnicowanie podobnie brzmiących dźwięków
*puszki szmerowe
*dzwonki
*materiał językowy
Zaburzenia percepcji wzrokowej
*rozróżnianie przedmiotów o niewielkich różnicach wielkości, kształtu, długości, koloru
*ćwiczenia praktycznego życia
*orientacja według kolorów
*komoda geometryczna
*komoda biologiczna
*trójkąty konstrukcyjne
*kolorowe tabliczki
*metalowe wkładki
*od przedmiotów do obrazów
*czytanie wyrazów, zdań, tekstów

Etykiety: