FAZY WRAŻLIWE WG M.MONTESSORI

Maria Montessori podzieliła dzieciństwo i okres dorastania na cztery etapy. W kazdym etapie dziecko jakby znajduje nową osobowość, która przechodząc do nastepnej fazy fazy rozwojowej ulega przemianie. W kazdym z tych okresów wyróżnic można tzw. fazy wrażliwe- są to "etapy rozwojowe ekstremalnej chłonności w uczeniu się i nabywaniu konkretnych kompetencji". Nie jesteśmy w stanie w sposób zewnetrzny tych faz wywołać ani przyspieszyc ich występowania.

OKRES 1- OD URODZENIA DO 6 LAT (MEBLOWE DZIECKO)
W tym okresie dziecko kształtuje swoją indywidualną osobowość. Przez pierwsze trzy lata odbywa sie to nieświadomie, dziecko "wchłania" wszystko co sie wokół niego dzieje bezkrytycznie. Przez kolejne trzy lata rozwój osobowości odbywa się w sposób bardziej swiadomy. Teraz rozwija sie wola i character dziecka. Możliwość przyswajania informacji jest nieograniczona.
Fazy wrażliwe:
*ruchu ciała (1-4 lata)- rozwój motoryki poruszania się i motoryki precyzyjnej
*porządku (1-3 lat)- dziecko potrzebuje porzadku i rutyny
*zmysłów (0-5 lat)
*wrażliwosci na szczegóły (1-2 lata)- dzieci zwracają uwagę na drobiazgi
*życia socjalnego (2,5-4,5 lat)
*języka (0-6 lat)- około 3,5-4,5 lat następuje wrażliwa faza na pisanie a około 4,5-5,5 lat na czytanie

OKRES 2- OD 6-12 LAT (LATA SPOKOJU I UTWIERDZANIA)
Jest to okres znacznie spokojniejszy. Dziecko ma już wyrobiona silną wole i character. Rozumie też swoja przynależność do społeczeństwa w którym zyje. Gdy musi w tym okresie uczyc sie pisać i czytać często czuje znudzenie. Dostęp do wiedzy powinnien być w tym okresie nieograniczony.
Dziecko studiuje całość przez badanie detalu.
Fazy wrażliwe:
*ciekawości i zainteresowania światem
*zainteresowanie problemami moralności i religii
*abstrakcyjne myślenie
*zachowanie socjalne- dziecko woli pracę w grupie
*miłosci i zainteresowania wszechświatem

OKRES 3- OD 12-18 LAT (DZIECKO ZIEMI)
W okresie tym wzrasta zainteresowanie płcią przeciwną. Dzieci zmieniaja się pod względem fizycznym jak i psychicznym. Są bardzo wrażliwe na krytykę. Buntują sie przeciw dorosłym w szczególności przeciw rodzicom czy nauczycielom. Maleje zainteresowanie nauką.
Okres ten charakteryzuje się:
*rozwojem seksualności
*/wyborem ideału
*wyborem idola
*rozwojem świadomości o swoim istnieniu- zainteresowanie wyglądem, statusem, wyglądem, przyjaźnią
*rozwojem niezależnosci
*rozwojem poczucia odpowiedzialności i własnej wartości

OKRES 4- OD 18-24 (OKRES SZCZĘŚCIA)

Etykiety: