OGÓLNE ZAŁOŻENIA PEDAGOGIKI MONTESSORI

Oto ogólne założenia pedagogiki Montessori:
*szacunek dla dziecka jak i jego pracy
*dziecko ma ogromną zdolność do nauki
*dziecko uczy się całym ciałem
*dziecko uczy się przez aktywną pracę (przez doświadczenie)
*dziecko samo wybiera zadanie (pobudza to zainteresowania) oraz sposób pracy (indywidualny grupowy)
*środowisko powinno być odpowiednio przygotowane aby dziecko mogło się swobodnie poruszać i aby miało poczucie własnej wartości
*nauczyciel pełni rolę promotora
*kształcenie przesycone jest ideami pokojowymi i troską o środowisko

Etykiety: