KSIĄŻKI LOGOPEDYCZNE

Zamieszczam spis książek logopedycznych może wam się przyda:

*Wrzesińska M., Chcę poprawnie wymawiać. Cwiczenia logopedyczne, Poznań1999 (cała seria)
*Sprawka R., Graban J., Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat, Gdańsk 2007
*Tońska-Mrowiec A., Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne, Gdańsk 2009
 *Kielar-Turska M., Mowa dziecka. Słowo i tekst, Kraków 1989;
 *Minczakiewicz E. M., Logopedia. Mowa - rozwój - zaburzenia - terapia, Kraków 1997;
 *Rocławski B., Podstawy wiedzy o języku polskim dla pedagogów i logopedów, Gdańsk 1983;
 *Tkaczuk G., Rehabilitacja mowy u dzieci upośledzonych umysłowo - studium przypadku, “Logopedia” (1998);
 *Kaczmarek L., Korekcyjna klasyfikacja zaburzeń słownego i pisemnego porozumiewania się, Logopedia (1975);
*Styczek I., Logopedia, PWN, Warszawa 1983;
 *Balejko A., Jak usual wady mowy, Orthdruk, Białystok 1992;
 *Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 1994;
 *Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, WSiP, Warszawa 1981;
 *Morkowska E., Dlaczego ziewa hipopotam?, WSiP, Warszawa 1998;
 *Jarzębowska G., Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej /w:/ T. Gałkowski (red.): Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Opole 1999;
 *Cieszyńska J., Diagnozowanie i opis zachowań językowych dziecka z wadą słuchu /w:/ S. Grabias (red.) zaburzenia mowy. Mowa, teoria, praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie- Składowskiej. Lublin 2000;
* Emiluta - Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich, Warszawa 1995;
* Kaczmarek L., Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy u dzieci, Poznań1995;
* Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001;
* Nowak J. E., Wybrane problemy logopedyczne, Bydgoszcz 1993;
* Paluch A., Drewniak - Wołosz E., Mikosza L., Afa - skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego, Kraków 2003;
* Rocławski B., Słuch fonemowy i fonetyczny, Gdańsk 1995;
* Rodak H., Nawrocka D., Od obrazka do słowa. Poradnik dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, Warszawa 1993;
* Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, WSiP, Warszawa 1965;
* Dembińska M., Domowe zabawy logopedyczne, WSiP, Warszawa 1994;
* Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka: od piosenki do literki, czyli MDS dla uczniów klas “o” i “I “ i uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania. “Fokus” Gdańsk 2000;
* Olszewska B., Metoda Dobrego Startu jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość skin dzieci 6-letnich. “Wing” Łódż 2001;
* Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu z dziećmi 5-10 lat, WSiP, Warszawa 1985;
* Szlagowska D., Bogdanowicz M., Piosenki do rysowania, “Fokus”, Gdańsk 1999;
* Antos D., Demel G., Styczek I., Jak usuwać seplenienie I inne wady wymowy, WSiP, Warszawa 1978;
* Rodak H., Terapia dziecka z wadą wymowy, Warszawa 1994;
* Wójtowiczowa J., Logopedyczny zbiór yarrow, Warszawa 1993.

Etykiety: